جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

دستگاه فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که نحوه عملکرد و طراحی ان در دنیا انحصاری میباشد

این دسته فلزیاب ها به دلیل طراحی طبق اصول تشخیص فرکانس در تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات بنابر اصول راداردر نحوه عملکرد برای تفکیک و تشخیص با شرایط خاص خود میباشد و نحوه عملکرد این دسته فلزیاب ها مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومتر نمی باشد تا اشخاص عام یا شرکت های فاقد تکنولوژی بتوانند فلزیاب فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طراحی نمود و به خط تولید برساند در نتیجه اطلاعات علمی نیز در این زمینه دارا نمی باشند

 خواهشمندیم از اندسته که اطلاعاتی از این نوع سیستمها فلزیاب تصویری فرکانسی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO ندارند سئوالی در زمینه مقایسه با دیگر فلزیاب های ننمایید زیرا مطمئناً اطلاعات علمی و مطالب دروغ یا کذب یا خارج از واقعیت را بیان نموده و ادعا مینمایند که اطلاعات بالایی در زمینه این دسته فلزیاب ها دارند که اصلاً این چنین نمی باشد زیرا این سیستمها دارای کتب اموزشی و عملیاتی ثبت شده در دنیا میباشد

در فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI و نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO تصویرگیری مینماید توان تغییرات در نوع رنگ ها یا تشخیص با نوع رنگ در لکه رنگ را برای اپراتور فلزیاب ایجاد مینماید تا کاربر فلزیاب بتواند در تنظیمات تعیین رنگ IND COL تغییر نوع رنگ را در رنگ های طبقات اعداد VDI به انجام رساند تا تفکیک طلا یا انواع فلزات با نوع رنگ مختص خود و اعداد VDI مربوط به ان نوع رنگ یا عدد VDI مشخص گردد

تنظیم نوع رنگ IND COL در سیستمها فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRRO  توسط اپراتورنیز قابل تغییر است تا بتواند در شرایط گوناگون با تغییر رنگ نوع عدد VDI لکه رنگ را تشخیص داده   

 میتواند اپراتور فلزیاب لکه رنگ های تصاویر را به حالت عادی با شرایط لکه رنگ سه رنگی مشاهده نموده و سپس رنگ لکه رنگ ها را به نسبت نوع ارزیابی خاک به هدف اصلی یا طلا نیزدر نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  مورد ارزیابی قرار داده  و در مراحل مختلف از ان برای تایید وجود هدف اصلی یا طلا بهره ببرد.

در رادار زمینی دستی حرارتی یا فلزیاب حرارتی راداری  رنگ زنده از سطح زمین را که حاصل تغییرات دما و حرارت در روی زمین و لایه های زیر زمین میباشد را میتواند با رنگ های متفاوت اشکار نماید که این تغییرات رنگ ها بصورت رنگ زنده بر روی صفحه نمایشکرمخصوص اشکار میگردد

در یک مدل از این سیستمها فلزیاب حرارتی راداری  اپراتور میتواند بر روی صفحه نمایشگر تصویررنگ که میتواند درنرم افزار تفکیک رنگ COL PRO به شکل لکه رنگ اشکارگردد را بصورت زنده و طبیعی مشاهده نماید

 در رادار زمینی دستی حرارتی یا فلزیاب حرارتی راداری  رنگ زنده که در رنگهای مختلف در صحنه کار از سطح زمین بر روی صفحه نمایشگربدست اورد را میتوان با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO بصوررت لکه رنگ با عدد VDI را مورد بررسی و تست و مشخص نموده  و محلهای دارای رنگ موافق یا متضاد را در رنگ زنده با رنگ بر روی نرم افزار تفکیک رنگ COLPRO مورد بررسی قرار داده تا وضعیت تفکیک هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات را بدست اورد

زیر مجموعه ها