جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک طلا در عمق با فلزیاب فرکانسی با صدا زمینه در بین انواع فلزیاب ها موجود دنیا انجام شدنی است و دیگر فلزیاب ها این قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد با تغییرنوسان صدا زمینه را ندارند

 قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات فقط از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که تنظیمات سطح و حجم است برمی اید

تفکیک طلا یا انواع فلزات با نوسان صدا درصدا زمینه در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای عمق زیاد کاربرد داشته با صدا زمینه در فلزیاب فرکانسی این اجازه را به سیستم فلزیاب می دهد که بتواند اهداف یا طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد در روش حرکتی AC با تغییر نوسان در صدا زمینه تفکیک نماید  

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طراحی شده با اصول رادار درنوع تغییر صدا نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار برای یک هدف یا طلا یا فلزات یا فلزات پوسیده میتواند متفاوت باشد زیرا علائم متعلق به هدف در زمینهای گوناگون میتواند از اطراف خود اثر پذیرفته و تغییر صدای متفاوتی را ایجاد نماید و تشخیص صدا طلا یا انواع فلزات در فلزیاب صدا زمینه فرکانسی نیاز به تمرین و تجربه کامل دارد تا موفقیت حاصل گردد

صدا طلا در فلزیاب فرکانسی بر روی صدا زمینه ایجاد میگردد و تغییر نوسان صدا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بر روی طلا یا انواع فلزات با صدا متفاوت بصورت نوسان در صدا زمینه ایجاد میگردد  تا اپراتور بتواند با تغییر نوسان صدا متفاوت تا حد ممکن نوع هدف یا طلا را تشخیص دهد و تشخیص نوع صدا در مدلهای صدا زمینه یا صدا یکسره به مهارت اپراتور در تشخص تغییر صدا بستگی دارد که در نوع فرکانسی یا جذبی تغییر صدا برای اهداف یا طلا  در عمق به مهارت بالا اپراتور در تشخیص تغییر نوسان صدا بستگی دارد که این تغییر نوسان صدا با تمرین بر روی انواع فلزات و طلا بدست می اید  

صدا فلزیاب فرکانسی راداری از ترکیب نوع تغییر صدا در صدا زمینه بصورت نوسان صدا به نسبت نوع هدف یا انواع فلزات یا طلا اشکار میگردد و این فلزیاب فرکانسی راداری در نوع صدا دارای یک صدا یکسره میباشد که به ان صدا زمینه نیز میگویند

در سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار از صدا زمینه یا صدا یکسره بهره برده میشود

 در این نوع سیستمها فلزیاب فرکانسی راداری صدا زمینه یا صدا یکسره از نوع فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید

زیر مجموعه ها