جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب طلا انبوه

فلزیاب طلا انبوه را در عمق زیاد بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید باید اصول کار جداسازی اهداف یا طلا با اندازه های متفاوت را دارا باشد و اپراتور فلزیاب بتواند در تنظیمات فلزیاب اندازه فلز یا ابعاد هدف را تعیین نماید که این نوع تنظیمات تعیین سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در دسترس میباشد که اپراتور فلزیاب بتواند در ادیت EDIT تفکیک با تعیین عدد وی دی ای VDI وضعیت طلا انبوه یا طلا بزرگ را از فلزات دیگر یا ذرات مزاحم با تغییر تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب تفکیک سکه طلا

فلزیاب تفکیک سکه طلا یا فلزیاب یک فلز بخصوص طلا را بخواهد در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید باید توان تشخیص موقعیت غیر مغناطیس بودن یا پارا مغناطیس بودن طلا را داشته باشد و این خصوصیات را میتوان از تشخیص میدان الکتریکی طلا در عمق زیاد بدست اورد و شرایط تشخیص جریان فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس است که اجازه میدهد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با تفکیک عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب سکه طلا

فلزیاب سکه طلا را در عمق کم میتواند تشخیص دهد و این شرایط که فلزیاب سکه طلا را تفکیک نماید بیشتر متعلق فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB میباشد و این دسته فلزیاب سکه طلا را در عمق کم بخوبی تشخیص می دهد حتی تعدادی از این دسته فلزیاب ها با عدد وی دی ای VDI در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT سکه طلا را تفکیک مینماید ولی نمی تواند سکه طلا یا حتی طلا با ابعاد بزرگ را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا طلا دارای مغناطیس نمی باشد در عمق زیاد ایجاد اختلاف فاز یا تغییرات میدان مغناطیسی برای این دسته فلزیاب ها برای تشخیص نمی نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

زیر مجموعه ها