جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نقص فلزیاب تصویری

نقص فلزیاب تصویری به نوع مدار ان فلزیاب تصویری بستگی دارد و نقص فلزیاب تصویری یا نقص طلایاب تصویری میتواند از عملکردخود اپرتورفلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری در کار با فلزیاب تصویری باشد البته به شرط انکه ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده باشد

  در فلزیاب تصویری تفکیک با رنگ لکه رنگ متفاوت و با عددی VDI تغییراتی است که بر روی صفحه نمایشگر متناسب با تغییرات حاصله در سیستم فلزیاب تصویری از نوع تنظیمات بر روی فلزیاب تصویری شکل میگیرد و فلزیاب تصویری اصل هر دستوری به ان داده شود طبق همان دستور عمل مینماید ودستور به تنظیمات سخت افزار فلزیاب تصویری واکنش فلزیاب تصویری را به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید و هر نوع واکنشی در فلزیاب تصویری  که نشات گرفته از نوع تنظیمات اپراتور فلزیاب تصویری میباشد به نرم افزار فلزیاب تصویری منتقل میگردد و این انتقال به صورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه نرم افزار صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری اشکار میگردد.

نقص فلزیاب تصویری حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO توسط اپراتور فلزیاب تصویری قابل رفع میباشد که دیگر فلزیاب ها از نوع های دیگر این توان را دارا نمی باشد که کاربر فلزیاب تصویری بتواند با تغییر تنظیمات فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را به حد عالی برای تفکیک برساند

فلزیاب گنج یابی حرفه ای

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را انجام می دهد به شرط انکه خود فلزیاب حرفه ای باشد و اپراتور حرفه ای با فلزیاب یا طلایاب عملیات کاوش گنج یا گنج یابی حرفه ای را به انجام رساند

با انکه در عملیات گنج یابی حرفه ای از سیستم فلزیاب تصویری بهره برده میشود مواردی نیزاست که با تجربه و مهارت اپراتور حرفه ای عملیات گنج یابی حرفه ای به انجام میرسد.

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را میتواند با یک فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO به انجام رساند و فلزیاب حرفه ای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

تفاوت لکه رنگ فلزیاب تصویری

تفاوت لکه رنگ فلزیاب تصویری در بین هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع از شرایط شکل لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد به شرط انکه ان فلزیاب تصویری در دسته فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده تصویری  یا ردیاب های تصویری که دارای شرایط نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI یا لکه رنگ در انواع رنگ ها میباشد میتواند عملیات جستجو طلا یا دیگر فلزات را با دقت بالا به انجام رسانده

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری ارتباط مستقیم با نوع مدار فلزیاب تصویری و شکل تنظیمات ان دارد در اصل یک فلزیاب تصویری با تنظیمات ذکر گردیده و نرم افزار بیان شده فقط نیاز به یک اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب با تجربه زیاد را دارد تا بتواند تناسب در عملیات تنظیم را با دقت به انجام برساند تا کاوش طلا یا کشف گنج یا هدف اصلی حاصل گردد

زیر مجموعه ها