جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و قدرت تفکیک طلا از ذرات برای هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد بخصوص برای فلزیاب یا دستگاه ها از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترایت تشخیص ذرات از طلا قابل انجام نمی باشد

یک سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب که بتواند هدف فرضی یا طلا نمونه را کاوش در عمق زیاد نماید و هدف یا طلا را بنابر اندازه طلا تفکیک نماید نشانه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تشخیص میباشد.
بعضی اشخاص با سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا نمونه را در زمان تمرین تفکیک نموده یا طلا را کاوش نمایند اما در صحنه اصلی کاراپراتور فلزیاب نتواند طلا را از ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید یا موفقیتی کسب نمی نمایند ربطی به توانائی سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب ندارد بلکه مربوط به توانائی اپراتورفلزیاب در تشخیص نوع تنظیمات متناسب با ان صحنه کارو الیاز و عمق طلا یا هدف میباشد و همین افراد به ارائه کنند یا تولید کننده سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب مراجعه و اعلام مینمایند سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب توان کاوش ندارد که این امر درست نمی باشد زیرا سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا را کاوش و تفکیک مینماید مشخصه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تفکیک یا کاوش هدف یا طلا میباشد .

فلزیاب برای تعیین ابعاد هدف کوچک یا طلا کوچک باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد تا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طلا کوچک یا هدف کوچک را با دقت تفکیک نماید و اگر بخواهیدیک هدف با سطح کوچک را کاوش نمایید باید تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب برای کاوش یک هدف کوچک پدید آید  و فقط فلزیاب با قدرت تفکیک از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توانایی را برای مشخص نمودن یک هدف کوچک یا طلا کوچک یا طلا در عمق زیاد را دارا میباشد

فلزیاب و نشانه قدرت عملکرد مدار فلزیاب تعیین کننده قدرت تفکیک برای انواع فلزات و طلا در شرایط نامتعادل و ناسازگار مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد و در صورتیکه مدار سیستم فلزیاب دارای توانائی کاوش طلا یا هدف باشد باید قدرت تفکیک مجزا انواع فلزات همه طبقه را نیز دارا باشد تا بتواند نوع طلا را از دیگر ذرات اهداف یا منابع مزاحم ذرات مشخص نماید پایه ساختار سیستم فلزیاب توان سیستم فلزیاب را برای کاوش طلا یا هدف اصلی مشخص مینماید و همه موارد تشخیص جانبی و تنظیمات فلزیاب برای افزایش توان تشخیص اپراتورفلزیاب  است .

 در سیستمها فلزیاب که اپراتورفلزیاب  میتواند مستقیم نوع هدف یا طلا و اندازه هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تعیین نماید نیازمند صفحه نمایشگردیجیتال نمی باشد و فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO این قدرت را دارا است که انواع فلزات را با عدد VDI بر روی لکه رنگ جداگانه تفکیک نماید زیرا اپراتور میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع هدف و طلا و وضعیت انرا تعیین نماید .
مزید این سیستمها فلزیاب توانائی بالای انها در جداسازی طلا و انالیز اهداف از دیگر منابع نسبت به موقعیت ان صحنه کار میباشد و اپراتورفلزیاب  میتواند نوع الیاژ هدف یا طلا را به نسبت مواد ترکیبی درونی ان هدف و ترکیب مواد معدنی و منابع در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید.
تعیین اندازه هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اپراتور فلزیاب را در تشخیص طلا یا یک هدف از دیگر منابع بنابر طبقه هدف مورد نظر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC معین نماید.
سیستمهای فلزیاب که ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا است این قدرت در فلزیاب ایجاد مینماید که اپراتورفلزیاب بتواند اندازه هدف را در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید تا توان تفکیک و جداسازی یا انالیز طلا از دیگر منابع مزاحم یا فلزات دیگر در سیستم فلزیاب افزایش یابد

 

زیر مجموعه ها